Praktisk information om konsultationerne

Online

Alle konsultationer foregår online over “Whereby”. Dette er en platform med en sikker forbindelse, således vi passer godt på dine personfølsomme oplysninger. Du vil få mere information om dette når du har booket konsultationen.

 

 

 

Første konsultation

Hvis det er første gang vi skal tale sammen, skal du altid booke enten “forløbet med alt du behøver” eller “opstarts konsultation”. Opstarts konsultationen er en 90 minutter lang konsultation hvor vi går i dybden med din sygdomshistorik, dine familiære dispositioner og dine nuværende gener. Forud for denne konsultation modtager du et langt spørgeskema som du bedes besvare og sende tilbage til mig. Besvarelse skal sendes retur til mig, senest fem dage før konsultationen. På den måde er vi begge godt forberedte på konsultationen.

Modtages spørgeskemaet ikke rettidigt, kan jeg ikke garantere, at jeg er forberedt til vores konsultation.

Under konsultationen danner vi en tidslinje over dine gener og livsbegivenheder som kan have betydning for dit symptombillede. På den måde gransker vi os frem til årsag(erne) til dine nuværende gener. Hvis det er relevant anvendes screeningsprotokoller, som er afkrydsningsskemaer der kan give et overblik over dine symptomer og spore os ind på, hvor skoen trykker. Disse protokoller kan også være brugbare senere i dit forløb, hvor de kan bruges til at monitorere din bedring.

Vi afdækker behovet for yderligere undersøgelser eller laboratorietests. Hvis du skal have foretaget test, som ikke kan foretages gennem din egen læge, skal du selv betale for disse tests. Læs mere om hvordan jeg anvender laboratorietests i behandlingen her.

Efter konsultationen udarbejder jeg et sundhedsprogram til dig, som du vil modtage på mail, senest 3 døgn efter. Du kan læse mere om mit brug af sundhedsprogrammer og hvad disse indeholder her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grøn Godhed

Vær opmærksom på

 

  • Besvar spørgeskema og send retur senest 5 dage inden konsultation (ved første konsultation).

  • Tjek din bekræftelsesmail, her står alt hvad du skal vide om Whereby forud for konsultationen.

  • Hvis du får brug for at aflyse eller udskyde din aftale husk da at gøre dette senest 5 hele dage inden konsultationen.

  • Tager du medicin? Så kontakt din læge og informer ham om den livsstilsændring du påbegynder.

Afbestillingsbetingelser

Har du brug for at aflyse eller flytte konsultationen bedes du gøre dette hurtigst muligt, dog senest fem hele hverdage inden konsultationen. Aflyses eller flyttes konsultationen senere end fem dage inden konsultationen går din tid tabt og tæller som en afholdt konsultationen, hvilket også betyder, at pengene ikke gives retur.

 

Opfølgende konsultationer

En opfølgende konsultation foregår typisk 4-6 uger efter første konsultation. Ved en opfølgende konsultation taler vi om, hvilke udfordringer der har været ved din nye livsstil og hvordan vi kan imødekomme disse. Vi taler om, hvordan du nu har det og hvordan dine gener har ændret sig. Hvis det er relevant bruges igen screeningsprotokoller og der foretages ændringer i dit sundhedsprogram, hvis jeg vurderer at der skal noget andet eller mere til for skabe den ændring du ønsker.

Har du bestilt en laboratorietest skal du booke den konsultation der hedder “opfølgning på laboratorietest”. Her har jeg forud for konsultationen analyseret det testresultat der er kommet fra laboratoriet. Under konsultationen gennemgår vi testresultatet grundigt, således du får en forståelse for, hvad der foregår i din krop. Vi tilretter også dit sundhedsprogram hvis dette er relevant.

Forløb

Ønsker du har spare penge på dit forløb kan du booke “forløbet med alt du behøver”. Her får du en opstartskonsultation og tre opfølgende konsultationer for én samlet pris. Det er også muligt i dette forløb at få opfølgning på laboratorietests (tests betaler du selv). Vær opmærksom på, at alle konsultationerne skal være brugt inden for et år fra første konsultation.

Ønsker du min hjælp fordi du har fertilitetsproblemer, kan en konsultation være relevant for både din partner og dig. Kontakt mig hvis dette har din interesse, så laver jeg en god pris for et forløb der inkluderer både din partner og dig.

Til dig der tager medicin

Tager du medicin bør du kontakte din læge og oplyse vedkommende at du har igangsat en livsstilændring. Din egen læge bør følge dig under forløbet, således hun har mulighed for at vurdere om dit behov for medicin ændres. Jeg justerer aldrig i din medicin lige så vel som jeg aldrig ordinerer medicin. Til gengæld samarbejder jeg meget gerne med din læge, således vi får dig trygt igennem din sundhedsrejse.

Betaling

Betalingen sker i forbindelse med konsultationen. Du kan benytte MobilePay eller bankoverførsel.