Frugtbarhedskrisens egentlige problem er måske...

Frugtbarhedskrisens egentlige problem er måske, at vi fokuserer mere på at løse den, end hvorfor den er opstået. Måske er det i virkeligheden i årsagen til krisen, vi skal finde løsningen...

Jeg læser Politikken skrive om “frugtbarhedskrisen” og Dansk Industri udtale, at ventetiden til fertilitetsbehandling bør bringes ned.

Ingen er næppe i tvivl om, at ufrivillig barnløshed efterhånden ER et stort problem i vores samfund, både strukturelt set og på det heeelt personlige plan.