Frugtbarhedskrisens egentlige problem er måske...

Frugtbarhedskrisens egentlige problem er måske, at vi fokuserer mere på at løse den, end hvorfor den er opstået. Måske er det i virkeligheden i årsagen til krisen, vi skal finde løsningen...

Jeg læser Politikken skrive om “frugtbarhedskrisen” og Dansk Industri udtale, at ventetiden til fertilitetsbehandling bør bringes ned.

Ingen er næppe i tvivl om, at ufrivillig barnløshed efterhånden ER et stort problem i vores samfund, både strukturelt set og på det heeelt personlige plan.

Og fordi det rammer så mange mennesker, er der også rigtig mange der kan komme i klemme i debatten. Det kan hurtigt blive betændt, fordi det for mange er en livsdrøm og den største frustration og afmagt de kommer til at opleve.

Ikke at kunne få de(t) b*rn de inderligt ønsker sig....

Jeg håber så inderligt for “frugtbarhedskrisen”, de mennesker der befinder sig i den og vores samfund, at vi en dag for alvor begynder at interessere os for HVORFOR infertilitet er så stort et problem idag.

Først når vi har fundet svaret på det, får vi vel bremset denne krise.


Og den viden vi får ved at stille spørgsmålet “hvorfor”, kommer nok i virkeligheden også dem til gode, som kæmper i dag.

Tænk hvis vi kerede os for deres årsager til den svækkede fertilitet, fremfor blot at forsøge at blive bedre og hurtigere til at behandle. Det er vel i virkeligheden ikke andet end et plaster på såret - set i et samfundsperspektiv. For så vil tilfældene af infertilitet blive ved med at vælte ind. Til stor smerte for de enkelte par og til stor smerte for hele samfundet.

Jeg er af den overbevisning, at den egentlige årsagsbehandling af infertiliteten er den, der for alvor batter, både i det store perspektiv, men også for dig der kæmper en kamp for at blive forældre her og nu!

Derfor har jeg også en nysgerrighed uden lige, når jeg behandler par med infertilitet. Det har jeg, fordi det er nødvendigt for mig at kende deres symptomer og deres livs- og sygdomshistorie for at kunne finde ud af HVORFOR infertiliteten har ramt dem. Og først når jeg ved det, kan jeg vejlede dem i, hvordan de bør spise og leve, for at få frugtbarheden tilbage.


Det fortjener vi alle, synes jeg.

  • Facebook
  • Instagram

Ses vi på instagram..?